راهنمای انتخاب

لعاب / آب بندی

1-جزء

  • DAT300کاربرد خودکار محصولات خمیر 1 جزء
  • DHA100کاربرد خودکار چسب 1 جزء در دارندگان پنجره اتومبیل
  • DBM020 / 200کاربرد دستی یا خودکار چسب های ذوب کم / گرم 1 جزء

2-جزء

  • DAT050کاربرد محصولات 2 جزء چسبناک کم به متوسط ​​با نسبت ثابت
  • DAT100کاربرد محصولات 2 جزء چسبناک کم تا متوسط
  • DAT200استفاده از محصولات دو جزء چسبناک یا چسبناک بالا
  • DEM05xدامنه نصب برای پردازش محصولات ساینده 1- و 2-جزء

 

CASTING / POTTING

  • DAT050کاربرد محصولات 2 جزء چسبناک کم به متوسط ​​با نسبت ثابت
  • DAT100کاربرد محصولات چند جزء

 

پوشش دادن

روکش بطری

  • DSC100روکش بطری های پلاستیکی با روکش ضد اصطکاک
TOP

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟