راه حل های خودکار

جمعه، 27 2015 فوریه by
راه حل های خودکار برای استفاده از چسب

راه حل های خودکار

راه حل های خودکار برای استفاده از چسب با روبات ها برای اطمینان از تکرارپذیری و دوز دقیق و دقیق محصول. اینها با مشتری طراحی و تولید می شوند تا یک راه حل کامل برای فرآیند تولید شما ارائه دهد.

نصب و راه اندازی پمپ و دوز چسب ها و مایعات

نصب و راه اندازی پمپ / دوز

نصب و راه اندازی خودکار پمپ و دوز چسب ها و مایعات از یک روند تولید مداوم با تعویض خودکار ظروف اطمینان می دهد.

TOP

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟