DSC100

سه شنبه ، 20 ژانویه 2015 by
پوشش ضد اصطکاک

روکش بطری های پلاستیکی با روکش ضد اصطکاک

روکش اسپری (DSC100) برای مقابله با مشکل چسبندگی و جنجالی بطری های PET ایجاد شده است. روکش ضد استاتیکی روی بطری های PET پاشیده می شود تا در خطوط پر و بسته بندی مشکلی ایجاد نشود و از خراش های سطح خارجی خارج بطری ها خلاص شوید. جزئیات فنی بیشتری را می توانید در زیر پوشه pdf مشاهده کنید.

TOP

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟